Działalność Żłobka od 1 września 2020 r.

Drodzy Rodzice, zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi  Głównego Inspektoratu Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020 roku od dnia 1 września 2020 roku Żłobek Miejski w Suwałkach będzie funkcjonował w pełnym zakresie.

ORGANIZACJA OPIEKI W PODMIOCIE:

  • Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej podmiotu, z zachowaniem zasady- 1 rodzic z dzieckiem /dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności( min. OSŁONA UST I NOSA, RĘKAWICZKI JEDNORAZOWE LUB DEZYNFEKCJA RĄK).
  •  Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z podmiotu mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.
  •  Do podmiotu może uczęszczać wyłącznie DZIECKO ZDROWE, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
  • Dzieci do podmiotu są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe.

Rodzice, przed przyprowadzeniem dziecka, powinni zapoznać się z opracowanymi procedurami bezpieczeństwa oraz złożyć podpisane stosowne OŚWIADCZENIE( załącznik nr 1).

Pliki do pobrania

application/pdf Procedura bezpieczenstwa covid-19 - 01.09.2020 r..pdf (1.6 MB)

application/pdf Zalacznik nr 1 OSWIADCZENIE 01.09.2020 r..pdf (198.1 kB)

Wróć