Program "Maluch+"

tl_files/images/Obrazki na strone/znaki_strona_www.png


Informacje dotyczące programu:

Nazwa programu: Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+", dofinansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego.

Opis programu: Program "Maluch+" wspiera rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Beneficjenci programu mogą otrzymać dofinansowanie do tworzenia i funkcjonowania miejsc opieki. "Maluch+" jest programem rocznym.

Cel programu: Celem programu "Maluch+" jest zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki.

Wartość dofinansowania w 2020 r.: 538 500 zł

Środki z programu przeznaczone są na zadania dotyczące zapewnienia funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 utworzonych z udziałem Programu "Maluch".