"Program MALUCH+ 2021"

tl_files/images/Obrazki na strone/znaki_strona_www.png


Informacje dotyczące programu:

Nazwa zadania: Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Program MALUCH+ 2021", dofinansowany jest z budżetu państwa.

Wartość dofinansowania w 2021 r.: 324 000 zł

Wartość dofinansowania do funkcjonowania miejsc opieki w trybie art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3: 351 000 zł

Opis zadania: "Program MALUCH+ 2021" wspiera rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Beneficjenci programu mogą otrzymać dofinansowanie do tworzenia i funkcjonowania miejsc opieki. "Program MALUCH+ 2021" jest programem rocznym. Celem "Programu MALUCH+ 2021" jest zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki.


Środki z programu przeznaczone są na zadania dotyczące zapewnienia funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 utworzonych z udziałem "Programu MALUCH+ 2021".