Wyposażenie placu zabaw


tl_files/tiny_templates/logo.jpg

Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa II. Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.2 Działania na rzecz równowagi praca – życie

pn. „Żłobek szansą powrotu rodziców do pracy"

 

W miesiącu maju 2020 r. zostało zakupione i dostarczone wyposażenie placu zabaw do żłobka w ramach realizacji projektu „Żłobek szansą powrotu rodziców do pracy”. Plac zabaw dostosowano do potrzeb dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnością, wykorzystując wyłącznie certyfikowane urządzenia. Dostarczono wyposażenie takiej jak: tunel gąsienica, bujak auto oraz bujak pingwinki. Do maluchów trafiły również ścianki i tablice manipulacyjne, dzięki którym mogą ćwiczyć swoją motorykę a także kompleks integracyjny, który umili spędzanie czasu na świeżym powietrzu.

 

Wróć