Ostatnie dni wakacji

tl_files/tiny_templates/logo.jpg

Projekt pn. „Żłobek szansą powrotu rodziców do pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa II: Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.2 Działania na rzecz równowagi praca – życie.


Podczas ostatnich dni wakacji, dzieci z grupy "Smerfy" miło spędzały czas w swojej grupie. Panie zorganizowały ciekawe zajęcia dla swoich podopiecznych. Wykorzystując parawan z drzewem, dzieci szukały swojego odbicia w lustrze, co sprawiło im wiele radości. Dodatkowo były zabawy z piłeczkami, a także oglądanie i czytanie książeczek. Na koniec dzieci z pomocą opiekunek wystukiwały na dzwonkach rytm znanych im piosenek. 

Wróć