Zatrudnienie logopedy

tl_files/tiny_templates/logo.jpg


Projekt pn. „Żłobek szansą powrotu rodziców do pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa II: Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.2 Działania na rzecz równowagi praca – życie

W ramach realizacji projektu „Żłobek szansą powrotu rodziców do pracy” został zatrudniony kolejny specjalista – logopeda. Logopeda w żłobku bada stopień rozwoju mowy, ruchu i umiejętności poznawczych dziecka. Dzięki temu, że ma możliwość obserwacji dzieci podczas ich naturalnych czynności – jedzenia, zabawy, czy snu, może odpowiednio wcześnie wyciągnąć odpowiednie wnioski i wprowadzić działania profilaktyczne. Na zajęciach grupowych logopeda prowadzi zabawy logopedyczne mające na celu usprawnianie narządu mowy, ćwiczenie poprawnych wzorców wymowy oraz poszerzanie słownika. Podczas zajęć stymulowany jest rozwój zdolności językowych i kompetencji komunikacyjnych oraz prowadzona jest korekcja zaburzonych głosek. Ćwiczenia dostosowane są do wieku i indywidualnych potrzeb dziecka.

Wróć