Jesień w Smerfach

tl_files/tiny_templates/logo.jpg

Projekt pn. „Żłobek szansą powrotu rodziców do pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa II: Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.2 Działania na rzecz równowagi praca – życie.

  

W miesiącu wrześniu, korzystając z pięknej pogody, dzieci z grupy Smerfy często spacerowały nad pobliską rzeką. Podziwiając różnorodność barw jesieni wraz z opiekunkami zbierały kolorowe liście. Po ich wysuszeniu ćwiczyły motorykę małą – krusząc listki. Później wyklejały nimi kontury liści. Efekty ich pracy można obejrzeć na tablicy w żłobku oraz poniżejMrugnięcie

Wróć