Święto Niepodległości

tl_files/tiny_templates/logo.jpg

Projekt pn. „Żłobek szansą powrotu rodziców do pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa II: Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.2 Działania na rzecz równowagi praca – życie.

11 listopada obchodzimy nasze święto narodowe – Święto niepodległości. Z tej okazji w grupie Smerfy odbyły się zajęcia mające na celu poznanie symboli narodowych: flagi, godła i hymnu. Dzieci wspólnie z opiekunkami wykonały pracę plastyczną – Godło Polski, a także wysłuchały wiersza Władysława Bełzy „Katechizm polskiego dziecka”.

tl_files/images/galeria/UNIA/wierszyk-Kto-ty-jestes.png

Wróć