Dzień Babci i Dziadka

tl_files/tiny_templates/logo.jpg

Projekt pn. „Żłobek szansą powrotu rodziców do pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa II: Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.2 Działania na rzecz równowagi praca – życie.


Babcia i Dziadek to słowa, które każdemu dziecku kojarzą się z ciepłem, miłością i wszystkim, co dobre. Święto Babci i Dziadka to dzień niezwykły, nie tylko dla dzieci, ale przede wszystkim dla babć i dziadków, dlatego też dzieci z grupy Smerfy wykonały piękne kawiatuszki w kształcie rąk z okazji ich święta.

Wszystkim Babciom i Dziadkom wraz z dziećmi składamy najserdeczniejsze życzenia.