Światowy Dzień Smerfa

 tl_files/tiny_templates/logo.jpgProjekt pn. „Żłobek szansą powrotu rodziców do pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa II: Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.2 Działania na rzecz równowagi praca – życie.

Dnia 25 czerwca dzieci z grupy „Smerfy” obchodziły dzień patrona swojej grupy. Chyba wszyscy znają bajkę o maleńkich niebieskich istotach żyjących w zaczarowanym lesie, stworzonych przez belgijskiego rysownika komiksowego Peyo. Dzieci wspólnie z Paniami omówiły postacie smerfów oraz naśladowały ich czynności przedstawione na kolorowych planszach. Była wesoła muzyka i taniec z Papą Smerfem. Na koniec dzieci pokolorowały postacie smerfów oraz otrzymały słodki upominek z ich wizerunkiem.

Jednym słowem było S M E R F A S T Y C Z N I E!


tl_files/images/25-czerwca-Swiatowy-Dzien-Smerfa.png

Wróć