Zajęcia z fizjoterapeutą

tl_files/tiny_templates/logo.jpg


Projekt pn. „Żłobek szansą powrotu rodziców do pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa II: Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.2 Działania na rzecz równowagi praca – życie.

Dnia 28.07.2021 r. odbyły się kolejne zajęcia z Panią fizjoterapeutką. Dzieci z grupy Smerfy chętnie uczestniczyły w zorganizowanych zabawach, które miały na celu rozwinąć ich sprawność ruchową oraz utrzymanie równowagi. Dzieci wykonywały różne ćwiczenia oraz pokonywały ścieżkę sensoryczną, podczas której stymulowane były receptory znajdujące się na małych stópkach dzieci. Podczas zajęć Smerfy korzystały z różnego rodzaju faktur, wykonując ćwiczenia, które przyniosły im dużo satysfkacji.