tl_files/tiny_templates/logo.jpg

Projekt pn. „Żłobek szansą powrotu rodziców do pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa II: Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.2 Działania na rzecz równowagi praca – życie.

W dniu 08.10.2021 r. dzieci z grupy "Smerfy" brały udział w poszukiwaniu jeża, ukrytego w liściach. Zabawa ta sprawiła im niesamowitą frajdę, jak również rozwijała spostrzegawczość i wspomagała rozwój motoryki małej. Po udanej zabawie w kolorowych jesiennych liściach dzieci wykonały pracę plastyczną pt. "Jeżyk" z wykorzystaniem łusek gryki. 


Wróć