Letnie zabawy w Smerfach


tl_files/tiny_templates/logo.jpg

Projekt pn. „Żłobek szansą powrotu rodziców do pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa II: Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.2 Działania na rzecz równowagi praca – życie.


W ramach urozmaicenia pobytu dzieci w żłobku, dzieci z grupy Smerfy uczestniczyły w zajęciach na świeżym powietrzu. Atrakcje takie jak: kolorowe piłki, bańki mydlane a także zabawy z balonem dały ogrom radości i uśmiechu. Dodatkowo swobodne zabawy z użyciem chusty animacyjnej rozbudziły w dzieciach ciekawość i pomysłowość.

Wróć