Zajęcia z logopedą

tl_files/tiny_templates/logo.jpg

Projekt pn. „Żłobek szansą powrotu rodziców do pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa II: Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.2 Działania na rzecz równowagi praca – życie.

Dnia 22.04.2021 r. zgodnie z harmonogramem odbyły się zajęcia logopedyczne. Pani przeprowadziła z dziećmi ćwiczenia grupowe i indywidualne usprawniające motorykę narządów artykulacyjnych - naśladowanie zwierząt oraz inncych znanych dźwięków.  Były ćwiczenia oddechowe utrwalające sposób oddychania - dmuchanie piórek i chusteczek higienicznych a także kształtowanie prawidłowych czynności w obrębie aparatu mowy - połykanie, rzucie, odgryzanie. 

Wróć