Zatrudnienie psychologa i fizjoterapeuty

tl_files/tiny_templates/logo.jpg

Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa II. Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.2 Działania na rzecz równowagi praca – życie

pn. „Żłobek szansą powrotu rodziców do pracy”

 

W ramach realizacji projektu „Żłobek szansą powrotu rodziców do pracy” zostali zatrudnieni specjaliści - psycholog i fizjoterapeuta.

Psycholog pomaga dzieciom i rodzicom w procesie adaptacji w żłobku, jak również towarzyszy opiekunkom w trakcie codziennych zajęć. Służyć to ma celnej diagnozie rozwoju dzieci. Z punktu widzenia psychologii rozwojowej człowieka, okres niemowlęcy oraz okres wczesnego dzieciństwa to czas, w którym zmiany rozwojowe są szczególnie liczne. Zmiany w zakresie interakcji społecznych, nabywania i wykorzystywania mowy, pamięci, zdolności rozumowania, koncentracji uwagi oraz wszystkich innych obszarów funkcjonowania ludzkiego są największe właśnie wtedy. Stąd bardzo ważna jest rola psychologa w żłobku, który uważnie czuwa, by zmiany te przebiegały jak najbardziej prawidłowo.

Fizjoterapeuta w żłobku zwraca uwagę aby dziecko rozwijało się zgodnie z normami adekwatnymi do jego wieku. Ma za zadanie nauczyć prawidłowych wzorców ruchowych i przekazać rodzicom instruktaż do pracy z dzieckiem w domu. Zadaniem fizjoterapeuty jest wyłapywanie nieprawidłowości w rozwoju motorycznym. W swojej pracy stwarza warunki do aktywności fizycznej poprzez zabawy ruchowe oraz zwraca uwagę na poprawność ich wykonania. Dzięki możliwości pracy rehabilitanta z dziećmi w żłobku jesteśmy w stanie zapobiec powstawaniu wad postawy i uczyć przyjmowania prawidłowych nawyków, co w okresie wczesnego dzieciństwa jest szczególnie ważne. Aktywność ruchowa jest czynnikiem kształtującym człowieka i jego funkcje, dlatego troska o prawidłowy rozwój fizyczny jest działaniem na rzecz szeroko pojętego zdrowia malucha.


Wróć