Uwaga Rodzice dzieci ze statusem "Wstępnie przyjęte"!

 

 

Prosimy o zgłoszenie się jednego z rodziców z dowodem osobistym i Suwalską Kartą Mieszkańca w celu zawarcia umowy o świadczenie usług przez żłobek.

Należy zgłaszać się do Dyrektora żłobka przy ul. Kościuszki 6, w terminie 10 dni roboczych, tj. do dnia 20.06.2024 r. w godz. 9:00-14:30

Niepodpisanie umowy ze żłobkiem w w/w terminie oznaczać będzie rezygnację z miejsca w żłobku.

 


Dyrektor Żłobka Miejskiego w Suwałkach

Jolanta Matulewicz